Adresa ordinaceV Líse 76, Vodňany
Rychlý kontakt603 210 152, 737 127 319

Cestujete s Vaším psem/kočkou do zahraničí?

Pokud budete cestovat z České republiky do ostatních zemí EU  potřebuje pes/kočka:

  1. Pas zvířete v zájmovém chovu
  2. Identifikace zvířete mikročipem
  3. Očkování proti vzteklině

Před vstupem na území Velké BritánieIrskaMalty a Finska musí být psi ošetřeni proti echinokokům, tj. odčerveni.

Ošetření psů proti echinokokům musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem ve lhůtě 120 – 24 hodin před vstupem na území těchto států a musí jím být potvrzeno do pasu.

V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.

Každá země si může navíc stanovit další požadavky, je vhodné se informovat co aktuálně stát kam se chystáte vyžaduje.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Všechny požadavky je možné v naší ordinaci zařídit.